doprowadzić się

Doprowadzić się do porządku zob. porządek 7.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • doprowadzać się – doprowadzić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} postępując w określony sposób, powodować u siebie jakiś stan : {{/stl 7}}{{stl 10}}Doprowadzić się do choroby, do szaleństwa, do ruiny. Nie doprowadzaj się do takiego stanu! {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • doprowadzić — dk VIa, doprowadzićdzę, doprowadzićdzisz, doprowadzićwadź, doprowadzićdził, doprowadzićdzony doprowadzać ndk I, doprowadzićam, doprowadzićasz, doprowadzićają, doprowadzićaj, doprowadzićał, doprowadzićany 1. «przyprowadzić do jakiegoś miejsca,… …   Słownik języka polskiego

  • doprowadzić — kogoś do ostateczności «wprawić kogoś w gniew, w stan najwyższego zdenerwowania, wyprowadzić z równowagi»: Trudno jest z tego domyślić się, co zarzucają Edziowi, ale z tonu jego reakcji wnosić można, że jest on do żywego dotknięty, doprowadzony… …   Słownik frazeologiczny

  • doprowadzać się — Doprowadzić się do porządku zob. porządek 7 …   Słownik frazeologiczny

  • przemęczać się – przemęczyć się — {{/stl 13}}{{stl 7}} doprowadzić się do stanu za dużego zmęczenia i wyczerpania zbyt dużą liczbą obowiązków, nadmiarem wykonywanej pracy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ambitny uczeń przemęcza się nauką. Przemęczył się treningami. Lekarz zabronił mu się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • umordować się — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} doprowadzić się do stanu zmęczenia, wyczerpania fizycznego bądź psychicznego; utrudzić się, wycieńczyć się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Umordował się wielogodzinną korektą tekstów francuskich. Umordowała się… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wprawiać się – wprawić się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} nabywać wprawy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wprawił się w rozwiązywaniu zadań. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} doprowadzić się do jakiegoś stanu… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • uporać się — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. dk VIIIa, uporać sięam się, uporać sięa się, uporać sięają się {{/stl 8}}{{stl 7}} doprowadzić jakieś przedsięwzięcie do końca; załatwić, skończyć coś, dać sobie radę z kimś lub z czymś : {{/stl 7}}{{stl 10}}Do wieczora… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pomścić się — {{/stl 13}}{{stl 7}} zemścić się, doprowadzić swoją zemstę do skutku : {{/stl 7}}{{stl 10}}Pomścić się na wrogach. Pomścić się za zniewagę, za krzywdę. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zatrzymywać (się) – zatrzymać (się) w pół drogi — {{/stl 13}}{{stl 7}} nie doprowadzić zaczętej pracy do końca; wstrzymywać ją w zaawansowanej postaci : {{/stl 7}}{{stl 10}}Śmierć profesora zatrzymała w pół drogi prace nad nową szczepionką. Chciał osiągnąć sukces, ale zatrzymał się w pół drogi.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.